FAAC.SK Info 01/2023

Přeprava zboží a její případná reklamace

Vážení zákazníci,

dovolte nám, abychom Vám připomněli důležité informace týkající se reklamace přepravy zboží a hlášení takové reklamace. Přečtěte si, prosíme, pečlivě následující informace a mějte je na paměti při každém převzetí zboží, které Vám zasíláme.

Při převzetí zboží je vždy nutné zkontrolovat, zda je zásilka úplná (počet balíků, případně chybějící část balíku či přepravované zásilky), zda-li není zásilka rozbalená, promáčknutá, roztržená nebo zda-li na zásilce není patrný únik oleje apod. Pakliže jakoukoliv takovou závadu zjistíte, je bezpodmínečně nutné tuto závadu sdělit řidiči okamžitě při převzetí zboží a takovou skutečnost zadokumentovat fotografií a nechat zapsat do přepravního listu. Bez pořízených fotografií a uvedeného zápisu v přepravním listu není možné zboží dopravci reklamovat.

Pokud se jedná o vadu skrytou, která nebyla patrná při převzetí zboží (bude poškozen obsah, nikoliv obal), je nutné nám tuto skutečnost bez prodlení sdělit, neboť přepravu u dopravce můžeme reklamovat pouze my, jakožto zadavatel dopravy. K reklamaci přepravy je nutné doložit fotodokumentaci, kterou musíte pořídit. Na reklamaci skryté vady u dopravce je časový interval 3 pracovní dny, přičemž den doručení zásilky je den číslo 1. Po uplynutí 3 pracovních dní není možné dopravu reklamovat.

Při pozdním nahlášení poškození zboží, nezapsání do přepravního listu nebo nepořízením fotodokumentace, zaniká veškerá možnost uplatňovat reklamaci u odesílatele (nás) a následně u dopravce a nebude možné Vám v rámci reklamace zaslat nové zboží a náklady na nové zboží ponesete Vy.

Váš tým FAAC.SK