FAAC.SK Info 05/2021

Bezplatná školení FAAC.SK v roce 2022

Vážení zákazníci,

dovolte nám, abychom Vás informovali o zahájení školící sezóny v roce 2020. Školení budou probíhat v Bratislavě v různých termínech.

V případě zájmu o účast na bezplatném školení vyplňte, prosím, přihlášku se jmény osob a telefonickým kontaktem na Vás. V přihlášce naleznete pestrý výčet témat. Zaškrtněte téma(ta), která Vás zajímají. Pokud by Vás zajímalo téma školení, které zde neuvádíme, uveďte ho v kolonce „Jiná témata“.

Formulář můžete vyplnit také elektronicky, veškerá pole lze vyplnit v programech pro prohlížení souborů PDF.

Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději do 20.12.2021 na e-mailovou adresu info@faac.sk. Následně od nás obdržíte pozvánku na školení s konkrétními termíny, ze kterých si budete moci vybrat.

Při školení dbáme na aktuální nařízení. Každý účastník musí být očkován nebo se musí prokázat prodělanou nemocí či platným PCR testem.

S případnými dotazy se na nás obraťte na uvedených kontaktech.

Váš tým FAAC.SK

Stáhnout elektronickou přihlášku ve formátu PDF
Přihláška na školení ADAVSYS 2019
shadow