FAAC.SK Info 05/2023

Bezplatná školení FAAC.SK v roce 2024

Vážení zákazníci,

dovolte nám, abychom Vás informovali o zahájení školící sezóny v roce 2024.

V případě zájmu o účast na bezplatném školení vyplňte, prosím, přihlášku se jmény osob a telefonickým kontaktem na Vás. V přihlášce naleznete pestrý výčet témat. Zaškrtněte téma(ta), která Vás zajímají. Pokud by Vás zajímalo téma školení, které zde neuvádíme, uveďte ho v kolonce „Iná témata“.

Formulář můžete vyplnit také elektronicky, veškerá pole lze vyplnit v programech pro prohlížení souborů PDF.

Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději do 20. prosince 2023 na e-mailovou adresu info@faac.sk. Následně od nás obdržíte pozvánku na školení s konkrétními termíny, ze kterých si budete moci vybrat.

S případnými dotazy se na nás obraťte na uvedených kontaktech.

Váš tým FAAC.SK

Stáhnout elektronickou přihlášku ve formátu PDF
Prihláška na školenia FAAC.SK 2024
shadow