Logo FAAC SafeZone

SAFE & GREEN.

Inovace má nový význam.

Logo FAAC GreenTech

SAFE & GREEN je u FAAC nový přístup ve světě automatických systémů.

FAAC jako průkopník ve světě vratové a bránové techniky uvádí na trh nové a inteligentnější systémy s důrazem na bezpečnost instalovaných automatických systémů plně v souladu s platnými EU normami a snížení spotřeby elektrické energie a dopadů na životní prostředí a v konečném důsledku snížení provozních nákladů koncovému uživateli.

SAFEzone FAAC pomáhá systémům nebo zařízením zjednodušit realizace v souladu s požadavky současné evropské směrnice o strojních zařízeních (MD 2006/42/EC). SAFEzone zahrnuje celou řadu řešení (hydraulické i elektromechanické pohony v provedení na 24 V nebo 230 V), které v kombinaci s novými řídícími jednotkami pracují jako absolutní enkodér SAFEcoder (patent FAAC) a umožňují nejen nové realizace, ale i vylepšení již nainstalovaných realizací bez nutnosti výměny pohonů.

GREENTECH FAAC umožňuje systémům nebo zařízením v kombinaci s nejnovějšími řídícími jednotkami a patenty FAAC výrazně snížit spotřebu elektrické energie a zjednodušit montáž. To vše několika způsoby:

Použitím spínaného napájecího zdroje s velmi vysokou účinností namísto tradičního nebo toroidního transformátoru na řídících deskách.

Použití vysoce výkonných mechanizmů (cyclo-patent FAAC) pro posuvné brány (s mechanickou účinností 80 %, více než dvojnásobnou ve srovnání s tradičními pohony).

Optimalizace časů otvírání a zavírání u pohonů automatických dveří.

Řídící jednotky, které umožňují “spánkový mód” v pohotovostním režimu, aby se snížila spotřeba energie, když je automatický systém v klidu a absolutní enkodér SAFEcoder (patent FAAC) snížením pracovního času.

Naším cílem je zlepšit postoj k životnímu prostředí, vytvářet skutečné snižování nároků na elektrickou energii pro konečného uživatele díky úspoře provozních nákladů na instalaci. Tyto výsledky byly dosaženy vysokou úrovní výkonnosti automatických systémů FAAC.